Κάποτε ένα χωριό γεμάτο ησυχία, η Αλμυρίδα έχει τελευταία δεί μεγάλη ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στα πολλά θέρετρα που έχουν κατασκευαστεί, από τίς κατοικίες που έχουν αγοράσει οι Βόρεια Ευρωπαίοι και από διάφορες άλλες επενδύσεις. Παρά την ανάπτυξη, η Αλμυρίδα διατηρεί μια ευχάριστη και χαλαρή αίσθηση σαν ψαροχώρι που είναι