Ενώ η Χερσόνησος είναι ένα μέρος που σφύζει από τουρισμό, η Άνω Χερσόνησος είναι ένα πολύ πιο ήσυχο χωριό που βρίσκεται στα ορεινά. Το χωριό μετατοπίστηκε στο λόφο τον 4 αιώνα, λόγω των επανειλημμένων πειρατικών επιδρομών και σεισμών παραμένοντας εκεί μέχρι στιγμής.