Είναι μια πολύ ορεινή περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τίς 3 από τίς 10 υψηλότερες κορυφές στην Ελλάδα. Επίσης, ασυνήθιστα γενικά για την άγονη Ελλάδα, έχει αρκετό νερό περιλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη λίμνη τής Ελλάδας - Τριχωνίδα, με εμβαδόν 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και τον 2ο μεγαλύτερο ποταμό στην Ελλάδα, τον Αχελώο.